Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Danh bạ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thăng Bình
Danh bạ Phòng Nội vụ
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Hồng Nguyễn Đình Hồng Trưởng phòng
2 Thủy Châu Thị Thủy Phó Trưởng phòng
3 Lý Trương Văn Lý Phó Trưởng phòng
truongvly@gmail.com
4 Lựu Đoàn Thị Lựu Kế toán viên
luudoan685@gmail.com
5 Hiệp Huỳnh Đức Hiệp Chuyên viên
up6600@gmail.com
6 Phúc Đoàn Vĩnh Phúc Chuyên viên
Doanvinhphuc1993@gmail.com
7 Hằng Nguyễn Thị Lệ Hằng Chuyên viên
lehangnvtb@gmail.com
8 Nguyệt Võ Thị Nguyệt Chuyên viên
nguyet86dulich@gmail.com
9 PHÁT PHAN CÔNG PHÁT Chuyên viên
pcphattb@gmail.com

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)