Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Văn bản mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 381 items in 20 pages
301 Công văn về việc hướng dẫn nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
Số/Ký hiệu: 1134/UBND-NV ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 2073 lượt

19/10/2015
302 Công văn về việc báo cáo nhu cầu tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 1120/UBND-NV ; Người ký: Trần Văn Thức
Đã xem: 1006 lượt

13/10/2015
303 Biểu mẫu báo cáo nhu cầu tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: Biểu mẫu ; Người ký: Trần Văn Thức
Đã xem: 892 lượt

13/10/2015
304 Công văn về việc gửi lại danh sách đăng ký học lớp QLNN ngạch chuyên viên năm 2015
Số/Ký hiệu: Số 82/NV ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 521 lượt

02/10/2015
305 Bảng điểm đánh giá kết quả thi đua công tác Nội vụ năm 2015 của xã-thị trấn
Số/Ký hiệu: 01/BCĐ ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 708 lượt

01/10/2015
306 Công văn chấm điểm xếp loại xã-thị trấn về công tác xây dựng chính quyền năm 2015
Số/Ký hiệu: Số 81/NV-VP ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 1273 lượt

30/09/2015
307 Quyết định về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác CCHC, Nội vụ, Văn thư - Lưu trữ năm 2015
Số/Ký hiệu: 2434/QĐ-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 694 lượt

24/09/2015
308 Công văn về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2016
Số/Ký hiệu: Sô: 73/NV-CCVC ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 548 lượt

23/09/2015
309 Biểu mẫu đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Số/Ký hiệu: Biểu mẫu đăng ký ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 794 lượt

22/09/2015
310 Biểu mẫu đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp phòng năm 2015
Số/Ký hiệu: Biểu mẫu đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chức danh ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 525 lượt

08/09/2015
311 Công văn về việc cung cấp thông tin CBCC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Số/Ký hiệu: 69/NV-CCVC ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 498 lượt

08/09/2015
312 Công văn về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công chức Văn phòng - Thống kê năm 2015
Số/Ký hiệu: 71/NV-CCVC ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 480 lượt

08/09/2015
313 Công văn về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công chức Văn hóa - Xã hội năm 2015
Số/Ký hiệu: 72/NV-CCVC ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 428 lượt

08/09/2015
314 Quyết định về việc công bố chỉ số CCHC năm 2014 của UBND các xã, thị trấn
Số/Ký hiệu: 2304/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Văn Thức
Đã xem: 530 lượt

04/09/2015
315 Công văn của UBND tỉnh về việc điều động luân huyển giáo viên năm 2015
Số/Ký hiệu: 3946/UBND-VX ; Người ký: Nguyễn Chín
Đã xem: 456 lượt

03/09/2015
316 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Số/Ký hiệu: 85/2015/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 620 lượt

25/06/2015
317 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 56/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1326 lượt

09/06/2014
318 Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ; Người ký: Nguyễn Vinh Hiển, Trần Anh Tuấn
Đã xem: 910 lượt

29/05/2015
319 Quy định về hồ sơ, thủ tục liên quan đến CB, CC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Số/Ký hiệu: 05/TB-NV ; Người ký: Lâm Xuân Thu
Đã xem: 764 lượt

15/06/2015
320 Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Số/Ký hiệu: 01/2015/TTLT-BNV-BTC ; Người ký: Trần Anh Tuấn,Trương Chí Trung
Đã xem: 642 lượt

14/04/2015

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)