Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Văn bản mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 423 items in 22 pages
341 Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
Số/Ký hiệu: 2739/QĐ-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 1578 lượt

26/10/2015
342 Công văn về việc bình xét, đề nghị khen thưởng năm 2015
Số/Ký hiệu: 326/HĐTĐKT-NV ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 1514 lượt

26/10/2015
343 Công văn về việc hướng dẫn nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
Số/Ký hiệu: 1134/UBND-NV ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 2147 lượt

19/10/2015
344 Công văn về việc báo cáo nhu cầu tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 1120/UBND-NV ; Người ký: Trần Văn Thức
Đã xem: 1075 lượt

13/10/2015
345 Biểu mẫu báo cáo nhu cầu tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: Biểu mẫu ; Người ký: Trần Văn Thức
Đã xem: 977 lượt

13/10/2015
346 Công văn về việc gửi lại danh sách đăng ký học lớp QLNN ngạch chuyên viên năm 2015
Số/Ký hiệu: Số 82/NV ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 554 lượt

02/10/2015
347 Bảng điểm đánh giá kết quả thi đua công tác Nội vụ năm 2015 của xã-thị trấn
Số/Ký hiệu: 01/BCĐ ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 748 lượt

01/10/2015
348 Công văn chấm điểm xếp loại xã-thị trấn về công tác xây dựng chính quyền năm 2015
Số/Ký hiệu: Số 81/NV-VP ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 1389 lượt

30/09/2015
349 Quyết định về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác CCHC, Nội vụ, Văn thư - Lưu trữ năm 2015
Số/Ký hiệu: 2434/QĐ-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 727 lượt

24/09/2015
350 Công văn về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2016
Số/Ký hiệu: Sô: 73/NV-CCVC ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 583 lượt

23/09/2015
351 Biểu mẫu đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Số/Ký hiệu: Biểu mẫu đăng ký ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 855 lượt

22/09/2015
352 Biểu mẫu đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp phòng năm 2015
Số/Ký hiệu: Biểu mẫu đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chức danh ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 568 lượt

08/09/2015
353 Công văn về việc cung cấp thông tin CBCC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Số/Ký hiệu: 69/NV-CCVC ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 533 lượt

08/09/2015
354 Công văn về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công chức Văn phòng - Thống kê năm 2015
Số/Ký hiệu: 71/NV-CCVC ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 516 lượt

08/09/2015
355 Công văn về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công chức Văn hóa - Xã hội năm 2015
Số/Ký hiệu: 72/NV-CCVC ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 467 lượt

08/09/2015
356 Quyết định về việc công bố chỉ số CCHC năm 2014 của UBND các xã, thị trấn
Số/Ký hiệu: 2304/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Văn Thức
Đã xem: 563 lượt

04/09/2015
357 Công văn của UBND tỉnh về việc điều động luân huyển giáo viên năm 2015
Số/Ký hiệu: 3946/UBND-VX ; Người ký: Nguyễn Chín
Đã xem: 492 lượt

03/09/2015
358 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Số/Ký hiệu: 85/2015/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 690 lượt

25/06/2015
359 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 56/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1440 lượt

09/06/2014
360 Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ; Người ký: Nguyễn Vinh Hiển, Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1018 lượt

29/05/2015

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)