Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Văn bản mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 442 items in 23 pages
361 Công văn về việc bình xét, đề nghị khen thưởng năm 2015
Số/Ký hiệu: 326/HĐTĐKT-NV ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 1590 lượt

26/10/2015
362 Công văn về việc hướng dẫn nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
Số/Ký hiệu: 1134/UBND-NV ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 2225 lượt

19/10/2015
363 Công văn về việc báo cáo nhu cầu tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 1120/UBND-NV ; Người ký: Trần Văn Thức
Đã xem: 1146 lượt

13/10/2015
364 Biểu mẫu báo cáo nhu cầu tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: Biểu mẫu ; Người ký: Trần Văn Thức
Đã xem: 1046 lượt

13/10/2015
365 Công văn về việc gửi lại danh sách đăng ký học lớp QLNN ngạch chuyên viên năm 2015
Số/Ký hiệu: Số 82/NV ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 576 lượt

02/10/2015
366 Bảng điểm đánh giá kết quả thi đua công tác Nội vụ năm 2015 của xã-thị trấn
Số/Ký hiệu: 01/BCĐ ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 785 lượt

01/10/2015
367 Công văn chấm điểm xếp loại xã-thị trấn về công tác xây dựng chính quyền năm 2015
Số/Ký hiệu: Số 81/NV-VP ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 1495 lượt

30/09/2015
368 Quyết định về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác CCHC, Nội vụ, Văn thư - Lưu trữ năm 2015
Số/Ký hiệu: 2434/QĐ-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 758 lượt

24/09/2015
369 Công văn về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2016
Số/Ký hiệu: Sô: 73/NV-CCVC ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 620 lượt

23/09/2015
370 Biểu mẫu đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Số/Ký hiệu: Biểu mẫu đăng ký ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 896 lượt

22/09/2015
371 Biểu mẫu đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp phòng năm 2015
Số/Ký hiệu: Biểu mẫu đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chức danh ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 601 lượt

08/09/2015
372 Công văn về việc cung cấp thông tin CBCC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Số/Ký hiệu: 69/NV-CCVC ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 565 lượt

08/09/2015
373 Công văn về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công chức Văn phòng - Thống kê năm 2015
Số/Ký hiệu: 71/NV-CCVC ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 555 lượt

08/09/2015
374 Công văn về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công chức Văn hóa - Xã hội năm 2015
Số/Ký hiệu: 72/NV-CCVC ; Người ký: Lê Quang Hạt
Đã xem: 499 lượt

08/09/2015
375 Quyết định về việc công bố chỉ số CCHC năm 2014 của UBND các xã, thị trấn
Số/Ký hiệu: 2304/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Văn Thức
Đã xem: 598 lượt

04/09/2015
376 Công văn của UBND tỉnh về việc điều động luân huyển giáo viên năm 2015
Số/Ký hiệu: 3946/UBND-VX ; Người ký: Nguyễn Chín
Đã xem: 527 lượt

03/09/2015
377 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Số/Ký hiệu: 85/2015/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 760 lượt

25/06/2015
378 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 56/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1546 lượt

09/06/2014
379 Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ; Người ký: Nguyễn Vinh Hiển, Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1122 lượt

29/05/2015
380 Quy định về hồ sơ, thủ tục liên quan đến CB, CC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Số/Ký hiệu: 05/TB-NV ; Người ký: Lâm Xuân Thu
Đã xem: 892 lượt

15/06/2015

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)