Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Văn bản mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 626 items in 32 pages
41 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CCHC 2020
Số/Ký hiệu: 549/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 390 lượt

11/05/2021
42 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CCHC NĂM 2021
Số/Ký hiệu: 556/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 476 lượt

11/05/2021
43 V/v rà soát cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh covid-19
Số/Ký hiệu: 214/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 563 lượt

08/05/2021
44 Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 501/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 523 lượt

04/05/2021
45 Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2515/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 519 lượt

01/05/2021
46 Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 26/4/2021 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
Số/Ký hiệu: Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 26/4/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 659 lượt

26/04/2021
47 Đề cương Hướng dẫn Người ứng cử xây dựng chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử
Số/Ký hiệu: Số 01 ; Người ký: Sở Nội vụ
Đã xem: 695 lượt

26/04/2021
48 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CHỨC DANH CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ
Số/Ký hiệu: DANH SÁCH ; Người ký: Võ Văn hùng
Đã xem: 973 lượt

26/04/2021
49 Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tặng Bằng khen của CHủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với các tập thể, cá nhân trong công tác bầu cử
Số/Ký hiệu: Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 268 lượt

16/04/2021
50 Thông báo số 79/TB-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2021
Số/Ký hiệu: Thông báo số 79/TB-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 c ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 920 lượt

23/03/2021
51 Kế hoạch số 311/UBND-KH ngày 23 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc ban hành kế hoạch xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2021
Số/Ký hiệu: Kế hoạch số 311/UBND-KH ngày 23 tháng 3 năm 2021 c ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 762 lượt

23/03/2021
52 Thông báo số 03/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đồng Kiểm tra, giám sát về việc ban hành Thông báo danh mục, tài liệu ôn tập xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 03/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đ ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 923 lượt

19/03/2021
53 Thông báo số 04/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch về việc ban hành thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch - xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 04/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đ ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 816 lượt

19/03/2021
54 Thông báo số 02/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đồng Kiểm tra, giám sát về việc ban hành Thông báo danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 02/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đ ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 934 lượt

19/03/2021
55 Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tặng danh hiệu Lao động xuất sắc
Số/Ký hiệu: Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 335 lượt

19/03/2021
56 Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 337 lượt

19/03/2021
57 Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tặng Cờ thi đua UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 326 lượt

19/03/2021
58 Quyết định số 03/QĐ-HĐKTSH ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch về việc ban hành nội quy kiểm tra sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Quyết định số 03/QĐ-HĐKTSH ngày 18 tháng 3 năm 202 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 822 lượt

18/03/2021
59 Quyết định số 09/2021/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Bãi bỏ Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
Số/Ký hiệu: Quyết định số 09/2021/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2 ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 468 lượt

15/03/2021
60 Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2021
Số/Ký hiệu: Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 củ ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1171 lượt

10/03/2021

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)