Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Văn bản mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 626 items in 32 pages
81 Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2021Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 01/2021/TT-BNV ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 1063 lượt

11/01/2021
82 Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Số/Ký hiệu: Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 914 lượt

11/01/2021
83 Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: Nghị quyết 1187/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 909 lượt

11/01/2021
84 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.
Số/Ký hiệu: Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 648 lượt

11/01/2021
85 Quyết định công nhận kết quả trúng tuyến kỳ xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020
Số/Ký hiệu: 2982/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1287 lượt

31/12/2020
86 Thông báo kết quả tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020
Số/Ký hiệu: 04/TB-HĐKTSH ; Người ký: Trương Văn Lý
Đã xem: 915 lượt

31/12/2020
87 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021
Số/Ký hiệu: 105-TB/TCT ; Người ký: Thái Viết Tường
Đã xem: 463 lượt

29/12/2020
88 Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hưởng ứng đợt 1 năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 591/TB-PHQN ; Người ký: Trần Đình Chín
Đã xem: 899 lượt

25/12/2020
89 Thông báo Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 02/TB-HĐKTSH ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1155 lượt

18/12/2020
90 Thông báo Về thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch - xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức huyện năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 03/TB-HĐKTSH ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 964 lượt

18/12/2020
91 Thông báo Danh mục, tài liệu ôn tập xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 04/TB-HĐKTSH ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 919 lượt

18/12/2020
92 Kế hoạch xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 1366/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1169 lượt

16/12/2020
93 BỘ TIÊU CHÍ CCHC 2020
Số/Ký hiệu: 3573/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 979 lượt

10/12/2020
94 Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
Số/Ký hiệu: Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy b ; Người ký: Bùi Thị Minh Hoài
Đã xem: 630 lượt

02/12/2020
95 Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Thăng Bình 2020
Số/Ký hiệu: Số: 2512/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1109 lượt

25/11/2020
96 Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Thông tư số 102/2020/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 598 lượt

23/11/2020
97 Phụ Lục
Số/Ký hiệu: 0 ; Người ký: Lê Vinh Tân
Đã xem: 743 lượt

30/10/2020
98 Quyết định về việc phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2603/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1377 lượt

23/09/2020
99 Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020
Số/Ký hiệu: 896/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1247 lượt

25/08/2020
100 Thông báo xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2020
Số/Ký hiệu: 691/TB-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 919 lượt

25/08/2020

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)