Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Văn bản mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 634 items in 32 pages
21 Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1662 lượt

26/10/2021
22 Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1430 lượt

21/10/2021
23 Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Về việc Về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1540 lượt

21/10/2021
24 Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1 (thi trắc nghiệm trên giấy) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 08/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 2023 lượt

15/10/2021
25 Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 15/10/2021 của Hội đồng Tuyển dụng công chức về việc Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 15/10/2021 ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1454 lượt

15/10/2021
26 Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 (thi trắc nghiệm) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 773/TB-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1803 lượt

01/10/2021
27 Thông báo điều chỉnh thông tin đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 05/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1851 lượt

28/09/2021
28 Ban hành Quy chế kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Số 01/QĐ-HĐTD ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1750 lượt

27/09/2021
29 Quyết định ban hành Nội quy kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Quyết định số 02/QĐ-HĐTD ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1676 lượt

27/09/2021
30 Thời gian tổ chức thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 04/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1817 lượt

23/09/2021
31 Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình về việc tặng danh hiệu lao động tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 2007 lượt

23/09/2021
32 Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình về việc tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1925 lượt

23/09/2021
33 Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình về việc tặng giấy khen cho các tập thể, giấy khen ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1834 lượt

23/09/2021
34 Thông báo về việc lệ phí và nhận thẻ dự thi kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 03/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1766 lượt

22/09/2021
35 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 01/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1816 lượt

21/09/2021
36 Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 02/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1562 lượt

21/09/2021
37 Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1)
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1182 lượt

10/09/2021
38 Tài liệu Thị tuyển công chức cấp xã huyện Thăng Bình năm 2021
Số/Ký hiệu: Danh mục ; Người ký: Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình
Đã xem: 2442 lượt

26/08/2021
39 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của U ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 2261 lượt

29/07/2021
40 Thông báo số 626/TB-UBND ngày 22/7/2021 về việc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: Thông báo số 626/TB-UBND ngày 22/7/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 5331 lượt

22/07/2021

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)