Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Văn bản mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 634 items in 32 pages
41 Cập nhật danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã
Số/Ký hiệu: 971/UBND-VP ; Người ký: Trương Công Sơn
Đã xem: 993 lượt

19/07/2021
42 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Thăng Bình năm 2021
Số/Ký hiệu: 947/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 3218 lượt

15/07/2021
43 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thăng Bình năm 2021
Số/Ký hiệu: 947/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 2579 lượt

15/07/2021
44 Ban hành quy chế phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC
Số/Ký hiệu: 1669/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bữu
Đã xem: 1367 lượt

18/06/2021
45 Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 Về việc công nhận sáng kiến (đợt 1/2021) ngành giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 988 lượt

04/06/2021
46 Hướng dẫn Một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 88//HD-UBTVQH14 ; Người ký: Nguyễn Khắc Định
Đã xem: 1504 lượt

02/06/2021
47 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHAN VIỆT CƯỜNG CHỦ TỊCH UBBC TỈNH QUẢNG NAM
Số/Ký hiệu: 71/TB-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 839 lượt

19/05/2021
48 Phòng chống dịch Covid-19 trong Bầu cử Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: p02/SYT-PA ; Người ký: Mai Văn Mười
Đã xem: 769 lượt

18/05/2021
49 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CCHC 2020
Số/Ký hiệu: 549/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 692 lượt

11/05/2021
50 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CCHC NĂM 2021
Số/Ký hiệu: 556/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 793 lượt

11/05/2021
51 V/v rà soát cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh covid-19
Số/Ký hiệu: 214/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 852 lượt

08/05/2021
52 Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 501/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 829 lượt

04/05/2021
53 Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2515/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 846 lượt

01/05/2021
54 Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 26/4/2021 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
Số/Ký hiệu: Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 26/4/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 971 lượt

26/04/2021
55 Đề cương Hướng dẫn Người ứng cử xây dựng chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử
Số/Ký hiệu: Số 01 ; Người ký: Sở Nội vụ
Đã xem: 1006 lượt

26/04/2021
56 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CHỨC DANH CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ
Số/Ký hiệu: DANH SÁCH ; Người ký: Võ Văn hùng
Đã xem: 1665 lượt

26/04/2021
57 Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tặng Bằng khen của CHủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với các tập thể, cá nhân trong công tác bầu cử
Số/Ký hiệu: Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 799 lượt

16/04/2021
58 Thông báo số 79/TB-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2021
Số/Ký hiệu: Thông báo số 79/TB-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 c ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1585 lượt

23/03/2021
59 Kế hoạch số 311/UBND-KH ngày 23 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc ban hành kế hoạch xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2021
Số/Ký hiệu: Kế hoạch số 311/UBND-KH ngày 23 tháng 3 năm 2021 c ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1402 lượt

23/03/2021
60 Thông báo số 03/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đồng Kiểm tra, giám sát về việc ban hành Thông báo danh mục, tài liệu ôn tập xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 03/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đ ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1574 lượt

19/03/2021

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)