Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Văn bản mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 634 items in 32 pages
81 Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 1482 lượt

19/01/2021
82 Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số/Ký hiệu: Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 ; Người ký: Trần Thanh Mẫn
Đã xem: 1320 lượt

19/01/2021
83 Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 1319 lượt

18/01/2021
84 Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 1019 lượt

17/01/2021
85 Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15 tháng 01 năm 2021 về Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP- ; Người ký: Trần Thanh Mẫn & Nguyễn Xuân Phúc & Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 1302 lượt

15/01/2021
86 Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 15/1/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số/Ký hiệu: Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ; Người ký: Ban Tuyên giáo Trung ương
Đã xem: 927 lượt

15/01/2021
87 Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 978 lượt

14/01/2021
88 Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Thăng Bình về Công tác cải cách hành chính năm 2021
Số/Ký hiệu: Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 c ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 804 lượt

14/01/2021
89 Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2021Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 01/2021/TT-BNV ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 1355 lượt

11/01/2021
90 Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Số/Ký hiệu: Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 1150 lượt

11/01/2021
91 Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: Nghị quyết 1187/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 1186 lượt

11/01/2021
92 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.
Số/Ký hiệu: Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 909 lượt

11/01/2021
93 Quyết định công nhận kết quả trúng tuyến kỳ xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020
Số/Ký hiệu: 2982/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1940 lượt

31/12/2020
94 Thông báo kết quả tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020
Số/Ký hiệu: 04/TB-HĐKTSH ; Người ký: Trương Văn Lý
Đã xem: 1510 lượt

31/12/2020
95 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021
Số/Ký hiệu: 105-TB/TCT ; Người ký: Thái Viết Tường
Đã xem: 712 lượt

29/12/2020
96 Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hưởng ứng đợt 1 năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 591/TB-PHQN ; Người ký: Trần Đình Chín
Đã xem: 1480 lượt

25/12/2020
97 Thông báo Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 02/TB-HĐKTSH ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1775 lượt

18/12/2020
98 Thông báo Về thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch - xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức huyện năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 03/TB-HĐKTSH ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1542 lượt

18/12/2020
99 Thông báo Danh mục, tài liệu ôn tập xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 04/TB-HĐKTSH ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1506 lượt

18/12/2020
100 Kế hoạch xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 1366/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1834 lượt

16/12/2020

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)