Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1029/SNV-BTĐKT
Ngày ban hành: 20/05/2019
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 20/05/2019
Công văn số 1029/SNV-BTĐKT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại các cơ quan đơn vị thuộc UBND tỉnh
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 Cong_van_so_1029_SNV_ngay_20_thang_5_nam_2019_cua_So_Noi_vu_Quang_Nam_ve_viec_gop_y_du_thao_Quy_dinh_danh_gia__xep_loai_cac_co_quan_don_vi_thuoc_UBND_tinh.pdf 16.48 Mb

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)