Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 
Loại văn bản: Văn bản địa phương
Cơ quan ban hành: UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 29/KH-UBND
Ngày ban hành: 10/01/2022
Người ký: Võ Văn Hùng
Ngày hiệu lực: 10/01/2022
Công tác cải cách hành chính năm 2022
Còn hiệu lực