Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
QUẢNG CÁO


Công chức viên chức
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 77 items in 4 pages
1 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CHỨC DANH CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ
Số/Ký hiệu: DANH SÁCH ; Người ký: Võ Văn hùng
Đã xem: 1664 lượt

26/04/2021
2 Thông báo số 03/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đồng Kiểm tra, giám sát về việc ban hành Thông báo danh mục, tài liệu ôn tập xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 03/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đ ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1573 lượt

19/03/2021
3 Thông báo số 04/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch về việc ban hành thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch - xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 04/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đ ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1471 lượt

19/03/2021
4 Thông báo số 02/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đồng Kiểm tra, giám sát về việc ban hành Thông báo danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 02/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đ ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1633 lượt

19/03/2021
5 Quyết định số 03/QĐ-HĐKTSH ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch về việc ban hành nội quy kiểm tra sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Quyết định số 03/QĐ-HĐKTSH ngày 18 tháng 3 năm 202 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1481 lượt

18/03/2021
6 Thông báo Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 02/TB-HĐKTSH ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1813 lượt

18/12/2020
7 Thông báo Về thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch - xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức huyện năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 03/TB-HĐKTSH ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1575 lượt

18/12/2020
8 Thông báo Danh mục, tài liệu ôn tập xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 04/TB-HĐKTSH ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1543 lượt

18/12/2020
9 Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Thăng Bình 2020
Số/Ký hiệu: Số: 2512/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1758 lượt

25/11/2020
10 Công văn về việc thủ tục, hồ sơ thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ theo chế độ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 590/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1982 lượt

20/03/2020
11 Công văn về việc thủ tục, hồ sơ nâng bâc lương thường xuyên, nâng bâc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số/Ký hiệu: 437/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2053 lượt

04/03/2020
12 Công văn về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Số/Ký hiệu: 1351/UBND-NV ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 2795 lượt

15/11/2019
13 Công văn về việc hướng dẫn chấm điểm, xếp loại xã, thị trấn về công tác xây dựng chính quyền năm 2019
Số/Ký hiệu: 1048/UBND-NV ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 2159 lượt

02/10/2019
14 Công văn về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Số/Ký hiệu: 2095/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2421 lượt

01/10/2019
15 Quyết định giao quyền Chủ tịch UBND xã Bình Phú nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 1900/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Húy
Đã xem: 2928 lượt

18/06/2019
16 Thông báo triệu tập đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Số/Ký hiệu: 01/TB-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 2341 lượt

07/01/2019
17 Công văn về việc bổ sung một số nội dung đánh giá và phân loại CBCCVC năm 2018
Số/Ký hiệu: 1305/UBND-NV ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 2370 lượt

30/11/2018
18 Công văn về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Số/Ký hiệu: 1221/UBND-NV ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 2729 lượt

13/11/2018
19 Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025
Số/Ký hiệu: 13-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1989 lượt

09/11/2018
20 Công văn hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
Số/Ký hiệu: 360/TTT-NV4 ; Người ký: Trần Minh Thái
Đã xem: 2049 lượt

06/11/2018LIÊN KẾT WEBSITE

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)