Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 
Loại văn bản: Văn bản địa phương
Cơ quan ban hành: UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Số 04/TB-HĐKTSH
Ngày ban hành: 18/12/2020
Người ký: Võ Văn Hùng
Ngày hiệu lực: 18/12/2020
Thông báo Danh mục, tài liệu ôn tập xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
Còn hiệu lực