Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
QUẢNG CÁO


Thi đua - Khen thưởng
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 79 items in 4 pages
1 Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 về việc Tặng danh hiệu: “Lao động tiên tiến” cho 34 tập thể và 221 cá nhân, đã có thành tích tốt trong công tác năm 2022.
Số/Ký hiệu: Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 267 lượt

13/01/2023
2 Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 tặng danh hiệu: “Chiến sỹ thi đua cơ sở” của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thăng Bình cho 57 cá nhân, đã có thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2022.
Số/Ký hiệu: Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 291 lượt

13/01/2023
3 Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thăng Bình cho 37 tập thể và 160 cá nhân, đã có thành tích tốt trong công tác năm 2022.
Số/Ký hiệu: Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 275 lượt

13/01/2023
4 Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 tặng đơn vị dẫn đầu Khối, Cụm thi đua do UBND huyện Thăng Bình tổ chức năm 2022
Số/Ký hiệu: Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 228 lượt

13/01/2023
5 Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2022
Số/Ký hiệu: Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1240 lượt

15/02/2022
6 Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 về việc tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
Số/Ký hiệu: Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1394 lượt

15/01/2022
7 Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các các nhân ngành giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 969 lượt

16/11/2021
8 Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1198 lượt

26/10/2021
9 Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 994 lượt

21/10/2021
10 Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Về việc Về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1061 lượt

21/10/2021
11 Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình về việc tặng danh hiệu lao động tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1578 lượt

23/09/2021
12 Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình về việc tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1480 lượt

23/09/2021
13 Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình về việc tặng giấy khen cho các tập thể, giấy khen ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1393 lượt

23/09/2021
14 Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1)
Số/Ký hiệu: Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 815 lượt

10/09/2021
15 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của U ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1732 lượt

29/07/2021
16 Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 Về việc công nhận sáng kiến (đợt 1/2021) ngành giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 643 lượt

04/06/2021
17 Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tặng Bằng khen của CHủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với các tập thể, cá nhân trong công tác bầu cử
Số/Ký hiệu: Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 471 lượt

16/04/2021
18 Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tặng danh hiệu Lao động xuất sắc
Số/Ký hiệu: Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 549 lượt

19/03/2021
19 Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 562 lượt

19/03/2021
20 Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tặng Cờ thi đua UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 542 lượt

19/03/2021LIÊN KẾT WEBSITE

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)