Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Công tác thanh niên
70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành
Tác giả: SuperUser Account .Ngày đăng: 14/08/2015 .Lượt xem: 488 lượt.
     Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng CAND. Ngay trong cao trào cách mạng 1930 – 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết – Nghệ Tĩnh, "Đội tự vệ đỏ" ra đời, đi đầu trong cuộc đấu tranh chống khủng bố, trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương.
Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng CAND. Ngay trong cao trào cách mạng 1930 – 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết – Nghệ Tĩnh, "Đội tự vệ đỏ" ra đời, đi đầu trong cuộc đấu tranh chống khủng bố, trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Ngày 04/6/1945, Tổng bộ Việt Minh thành lập khu giải phóng đã công bố chính sách thủ tiêu lực lượng Nhật, trừ khử việt gian, bảo vệ chính quyền cách mạng; các tổ chức làm nhiệm vụ ANTT như “Đội tự vệ đỏ”, “Đội danh dự trừ gian”, “Đội trinh sát”, “Đội tự vệ cứu quốc”, “Ban công tác đội”...đã lần lượt ra đời phối hợp cùng với các lực lượng khác của cách mạng đánh đổ chế độ thực dân phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 19/8/1945 trở thành ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
     Trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng, cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã thành lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc; ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ lập Ty Liêm phóng, Ty trinh sát; ở các tỉnh Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở 3 miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của CAND đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn ANTT, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Từ đó, trong 70 năm qua, được Đảng, Chính phủ và Bác Hồ kính yêu thường xuyên chăm lo tổ chức lãnh đạo, giáo dục lực lượng CAND Việt Nam không ngừng phấn đấu vươn lên trở thành một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
     Là một bộ phận của CAND Việt Nam và Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 19/8/1945, sau khi chính quyền của giai cấp công nông được thiết lập trên quê hương Thăng Bình, “Ủy ban bạo động” do đồng chí Nguyễn Trợ phụ trách - tiền thân của Công an huyện Thăng Bình ngày nay được ra đời để làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân. Tuy mới ra đời nhưng với lòng nhiệt tình và ý chí  quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, lực lượng Công an huyện đã đi sâu điều tra thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ những đối tượng phản động, địa chủ, cường hào để phân loại, xử lý. Tích cực giáo dục, lôi kéo tranh thủ những người tiến bộ, lưng chừng về với cách mạng, cô lập, đấu tranh với số phản động ngoan cố; thực hiện những nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội do Huyện ủy lâm thời lãnh đạo; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào cách mạng, nhất là tham gia phong trào diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để kháng chiến lâu dài trong sự nghiệp bảo vệ độc lập của dân tộc khi giặc pháp dã tâm chiếm đóng nước ta một lần nữa.
     Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Thăng Bình là vùng hậu phương, căn cứ cách mạng, lực lượng Công an huyện đã phục vụ đắc lực cho Đảng, chính quyền cách mạng tiến hành cải tạo địa chủ, trưng thu ruộng đất chia cho dân nghèo, tập trung đấu tranh, giáo dục, cảm hoá với các chức sắc trong tôn giáo, không để kích động đồng bào chống lại cách mạng; đồng thời phát động phong trào quần chúng phòng gian bảo mật, trừ gian; bảo vệ vững chắc vùng tự do, xây dựng củng cố vững chắc chính quyền cách mạng. Đặc biệt, lực lượng Công an huyện đã phối hợp với Công an tỉnh điều tra khám phá tổ chức phản cách mạng ở Tam Kỳ, trong đó có một số đối tượng ở Thăng Bình tham gia, kịp thời ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá ta của bọn Việt Nam Quốc dân Đảng và các phần tử phản động khác. Tòa án liên khu V tuyên 04 án tử hình, 16 án tù giam từ 10 năm đến chung thân. Ngoài ra, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể quần chúng vận động phương thức vườn không nhà trống để đối phó với địch và tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ, cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên phủ lừng lẫy địa cầu.
     Khi đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai vi phạm hiệp định Giơnevơ, bộc lộ dã tâm xâm lược đất nước ta. Thực hiện chủ trương của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Thăng Bình và Ban An ninh tỉnh Quảng Nam, từ năm 1954 đến năm 1959, lực lượng Công an huyện Thăng Bình đã chuyển sang hoạt động bí mật nhưng CBCS Công an vẫn tiếp tục nắm chắc tình hình, bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở, hướng dẫn nhân dân củng cố phong trào cách mạng, lập các hội để duy trì hoạt động đấu tranh với địch, nổi bật là cuộc đấu tranh Hà Lam – Chợ Được lịch sử, góp phần vào công cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Năm 1960 Ban An ninh vũ trang huyện Thăng Bình được thành lập nhằm phát huy sức mạnh của bạo lực cách mạng, đồng thời kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang theo Nghị quyết số 15 của Trung ương Đảng. Năm 1962, lực lượng vũ trang An ninh huyện Thăng Bình đã phối hợp với lực lượng Quân đội vượt sông Tiên giải phóng ấp chiến lược An Tráng, xây dựng căn cứ; đồng thời nhanh chóng triển khai nhiệm vụ trừ gian, diệt ác (tiêu diệt 03 tên ác ôn khét tiếng vùng đông, làm rúng động bọn ngụy quân, ngụy quyền), tạo được khí thế cách mạng trong quần chúng nhân dân nổi dậy đấu tranh giành chính quyền, mở rộng căn cứ cách mạng, góp phần cùng quân và dân huyện nhà giải phóng hoàn toàn các xã vùng Đông và vùng Tây của huyện Thăng Bình vào năm 1964. Đến năm 1966, Ban An ninh vũ trang của huyện có trên 80 đồng chí, toàn huyện có 13 Ban An ninh xã và 63 Ban An ninh thôn với trên 300 đồng chí, hầu hết là đảng viên và đoàn viên nhân dân cách mạng; ngoài ra đã xây dựng được nhiều cơ sở mật hoạt động trong các vùng địch chiếm đóng.
     Từ năm 1966 đến 1975 là thời kỳ khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất của phong trào cách mạng ở địa phương. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, lực lượng An ninh huyện Thăng Bình một lòng, một dạ kiên trung với lý tưởng cách mạng của Đảng, vừa quyết tâm chiến đấu đánh địch, vừa tích cực bảo vệ, đồng thời xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng như gây dựng cơ sở bí mật, trừng trị những tên ác ôn có nhiều tội ác nợ máu với nhân dân; tham gia nhiều trận đánh ác liệt, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, đồng thời vận động nhiều binh lính địch bỏ hàng ngũ về với gia đình hoặc theo Cách mạng. Ở các vùng giải phóng, lực lượng An ninh đã tích cực xây dựng củng cố chính quyền cách mạng, cải tạo, giáo dục hàng trăm đối tượng tề nguỵ cũ, điều tra khám phá 18 vụ, 67 đối tượng hoạt động chống phá cách mạng do địch cài lại ở các vùng giải phóng. Trong công tác bảo vệ Đảng, đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện 16 đối tượng do địch cài lại chui vào nội bộ ta. Trong điều kiện chiến tranh phức tạp, Ban an ninh huyện đã tuân thủ tốt Chỉ thị của cấp trên; nhiều lần tham mưu, đề xuất công tác trấn áp bọn phản cách mạng với các cơ quan của Tỉnh ủy, Huyện ủy và các ngành đóng trên địa bàn huyện Thăng Bình những chủ trương, chính sách linh hoạt, nhờ vậy đã có những chiến công lớn trong đấu tranh chính trị, vũ trang, chống phản động, bảo mật phòng gian ...bảo vệ tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo và hạn chế được những tổn thất cho Cách mạng, góp phần đánh bại Chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến đấu đã thể hiện tinh thần dũng cảm, tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng CAND Việt Nam; trong đó có các đồng chí Anh hùng, liệt sĩ như Trần Hớn, Trương Thi Xáng, Nguyễn Văn Mau, Nguyễn Tấn Đạt....
     Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ của lực lượng Công an hết sức phức tạp và nặng nề. Được sự chỉ đạo của Đảng, của ngành, CBCS Công an huyện Thăng Bình đã tập trung lực lượng tham gia tiếp quản, bảo vệ củng cố chính quyền và phong trào cách mạng ở các vùng mới giải phóng, ổn định tình hình ANCT và TTATXH, triển khai các biện pháp lập lại TTXH mới, tổ chức đăng ký, quản lý và kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện; phục vụ đắc lực cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức học tập, cải tạo, giáo dục tại chỗ cho trên 17.000 đối tượng chế độ cũ. Xác minh làm rõ hàng trăm trường hợp che dấu lý lịch vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước; đồng thời phát động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tố giác bọn ngụy quân, ngụy quyền, đảng phái phản động còn lẩn trốn hoặc có những hành vi chống đối không chịu cải tạo; đã phát hiện ngăn chặn 49 vụ xâm phạm ANQG, trong đó có 04 vụ nhen nhóm tổ chức phản cách mạng âm mưu lật đổ chính quyền, 08 vụ vượt biển trái phép ra nước ngoài; hàng chục vụ rải tờ rơi, khẩu hiệu phản động, kịp thời ngăn chặn và đập tan âm mưu ngóc đầu dậy chống phá cách mạng trong những năm đầu mới giải phóng của các phần tử phản động. Đồng thời đã tích cực tham mưu phục vụ cho cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, An ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Trên lĩnh vực giữ gìn TTATXH, đã tham mưu, phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện có kết quả các Chỉ thị, Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng, Chính phủ, của ngành Công an về đấu tranh PCTP hình sự, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại... Điều tra khám phá hàng nghìn vụ phạm tội và vi phạm pháp luật, giáo dục và xử lý hàng nghìn đối tượng, góp phần bảo vệ tài sản XHCN, tài sản và tính mạng của nhân dân, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo tốt tình hình TTATXH trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Công an huyện tập trung xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, học tập và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND...
     Đặc biệt, từ năm 1986 đến nay, đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động ráo riết tiến hành chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn, lật đổ nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ CNXH ở Việt Nam; chúng triệt để lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá ta. Trước tình hình đó, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự chỉ đạo chặt chẽ của Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Thăng Bình đã đổi mới toàn diện các mặt công tác, xây dựng lực lượng Công an huyện theo hướng chuyên sâu, tăng cường công tác chuyên môn, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS gắn với học tập, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND.
     Trên lĩnh vực bảo vệ ANQG đã chủ động nắm chắc tình hình, quản lý diễn biến hoạt động của các loại đối tượng. Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, của chính phủ về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới, đảm bảo ANTT trên lĩnh vực ANQG; về TTATXH đã làm tốt công tác phòng và chống, đấu tranh xử lý tội phạm, nhất là phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ án đúng pháp luật; tiếp nhận 2622 tin, trong đó khởi tố điều tra 1013 tin (1452 bị can); xử lý hành chính 1145 vụ việc. Đảm bảo công tác QLNN về ANTT.
     Công cuộc đổi mới ở Việt Nam đến nay đã gần 30 năm; dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, chính trị, văn hóa, đến an ninh - quốc phòng và đối ngoại của đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng; nhận thức về bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH cũng từng bước được nâng lên, phù hợp với tình hình biến đổi nhanh chóng về chính trị - kinh tế  - xã hội trên thế giới và khu vực; các mặt công tác của công an huyện cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và chế độ XHCN, bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội, môi trường hòa bình, hợp tác, tạo thế và lực cho sự phát triển của đất nước, góp phần lớn vào sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế cả nước nói chung, tỉnh và huyện Thăng Bình nói riêng.
     Thực tiễn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an huyện Thăng Bình đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Từ những ngày đầu mới thành lập với biên chế không quá 10 đồng chí, trình độ nghiệp vụ còn nhiều hạn chế nhưng với tinh thần yêu nước nồng nàn và được Đảng bộ, chính quyền huyện nhà chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, Công an huyện Thăng Bình hôm nay đang từng bước lớn mạnh về nhiều mặt với biên chế gần 100 đồng chí. Đảng  bộ Công an huyện có 73 đồng chí, có trên 40% có trình độ đại học, số còn lại đều đã qua chương trình đào tạo sơ cấp, trung cấp nghiệp vụ chuyên ngành.
     Với những thành tích đạt được trong 70 năm qua, lực lượng Công an huyện Thăng Bình đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng “Huân chương chiến công hạng nhì”, được Bộ Công an, UBND tỉnh nhiều lần tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều năm liền công nhận đơn vị “Quyết thắng”, đơn vị “Tiên tiến”. Đảng bộ Công an huyện từ năm 2000 đến nay nhiều năm đạt danh hiệu Đảng bộ “TSVM”; liệt sĩ Trần Hớn, Trương thị Xáng được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Ngoài ra, có 03 đồng chí được tặng thưởng “Huân chương chiến công hạng nhất”, 33 đồng chí được tặng “Huy chương vì ANTQ”, hàng trăm lượt CBCS được tặng "Huy chương chiến sĩ vẻ vang", được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích công tác. Kết quả đó đã phản ảnh sự lớn mạnh không ngừng, đóng góp xứng đáng vào truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam.
     Trong những chặng đường cách mạng của dân tộc cũng như sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ ANTT của Tổ quốc luôn có sự đóng góp tích cực và vai trò to lớn của nhân dân; Bác Hồ, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định rõ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là sự nghiệp của toàn dân, sự nghiệp bảo vệ ANTQ cũng chính là sự nghiệp của toàn dân. Chính từ quan điểm đó mà ngày 13/6/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy ngày 19/8 là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, đồng thời nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; phát huy ý thức trách nhiệm, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc ANCT, TTATXH, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; cổ vũ, động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
     Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cùng với Công an huyện Thăng Bình đã tập trung quán triệt thực hiện Quyết định số 521/TTg của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, tạo chuyển biến mới về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác ANTT, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng thế trận ANND vững chắc tại địa bàn cơ sở; phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; xây dựng lực lượng Công an xã, Công an viên, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” ở cơ sở.
     Cùng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân huyện Thăng Bình, từ năm 2005 đến nay, Công an trên địa bàn huyện phối hợp với Mặt trận, hội, đoàn thể tổ chức phát động phong trào toàn dân BVANTQ được 2576 lượt, có 366.356 lượt người tham dự. Tuyên truyền pháp luật được 214 lượt, có 133.678 lượt người tham dự, kết hợp Đưa nhiều đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước nhân dân. Từ đó nhân dân chủ động phòng ngừa, cảnh giác, phát hiện, cung cấp cho Công an 1.550 tin (trong đó 654 tin có giá trị), giúp Công an khám phá 318 vụ, bắt 540 đối tượng vi phạm pháp luật, thu hồi tài sản trị giá khoảng 520 triệu đồng, tham gia giáo dục, giúp đỡ, cảm hoá 485 người vi phạm pháp luật tái hoà nhập cộng đồng; Nhân dân đã tham gia bắt quả tang 51 vụ, 68 đối tượng và hỗ trợ lực lượng Công an bắt 144 vụ, 325 đối tượng.
     Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ PCTP, tệ nạn xã hội và PTTD BVANTQ huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai, có 89 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ  thực hiện có hiệu quả, phong trào hai giữ, tự bảo vệ về ANTT được triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế mỗi nơi, tạo ra nhiều điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Với những thành tích đạt được, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng đột xuất để động viên 58 lượt tập thể, 124 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
     Có thể khẳng định rằng trong 10 năm qua “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đã được tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều hoạt động phong phú, thu hút được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân.
     Với truyền thống vinh quang và đầy tự hào, lực lượng Công an huyện Thăng Bình luôn là niềm tin của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Đất nước đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, mở cửa hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế quốc tế và khu vực có những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp; vấn đề sắc tộc, tôn giáo, ly khai, dân chủ… vẫn đang là những khởi nguồn của những biến cố chính trị. Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong được sự hậu thuẫn của nước ngoài âm mưu xóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản bằng các chiêu bài dân chủ, nhân quyền, đòi đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập để chúng dễ kiểm soát và can thiệp tìm kiếm lợi ích riêng. Đặc biệt, tình hình tranh chấp, lấn chiếm biển đảo, ngoài việc bị xâm phạm chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, các phần tử cơ hội còn tuyên truyền, xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Các nước ASEAN chủ trương xóa bỏ thuế nhập khẩu một số mặt hàng, miễn thị thực…là thời cơ thuận lợi lớn nhưng cũng là một trong những nguy cơ về an ninh và trật tự xã hội, nhất là nảy sinh tình trạng sơ hở, lỏng lẻo, mơ hồ mất cảnh giác trong quản lý nhà nước về kinh tế, các luồng tư tưởng văn hóa độc hại, các phần tử tội phạm, cực đoan…có điều kiện mở rộng phạm vi hoạt động.
     Bên cạnh đó, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tính chất mức độ các vụ án xảy ra rất nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản... Loại tội phạm do nguyên nhân suy đồi đạo đức không giảm; vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên luôn chiếm tỷ lệ cao; số người chết, bị thương vì TNGT vẫn chưa có chiều hướng giảm. Từ đó đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân hàng loạt những vấn đề mới vừa cơ bản, vừa cấp bách và khó dự đoán hết.
     Vì vậy, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho việc đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của chúng ta trong giai đoạn mới hết sức nặng nề. Để hoàn thành được nhiệm vụ chính trị của mình, lực lượng công an toàn huyện phải phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí tấn công địch và bọn tội phạm, năng động sáng tạo trong việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ với công tác vận động quần chúng để chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng. Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, chống chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch, tích cực điều tra xử lý  án, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn và đập tan mọi âm mưu hoạt động của bọn phản động và các loại tội phạm. Thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu, phục vụ cho Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, không để tạo thành điểm nóng; giữ vững ổn định chính trị; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tốt hơn về TTATXH; góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Để hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, lực lượng công an phải luôn luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác Công an. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4; duy trì phong trào thi đua “Vì ANTQ”. Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao quan điểm lập trường; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa trong lực lượng. Củng cố vững chắc khối đoàn kết nội bộ và mối quan hệ gắn bó  máu thịt với nhân dân, với các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng. Ra sức khắc phục khó khăn, sửa chữa tồn tại yếu kém, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch lành mạnh. Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đảm bảo tốt ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.

Nguồn tin: http://thangbinh.quangnam.gov.vn/
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đoàn Khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc Hội làm việc tại huyện Thăng Bình
Công an huyện Thăng Bình thăm các gia đình chính sách
Các tin cũ hơn:
Công an huyện Thăng Bình đảm bảo tốt an ninh, trật tự trong thi công Quốc lộ 1A
Một vài ghi nhận về thành tích của Công an huyện Thăng Bình

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)