Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Xây dựng chính quyền
Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu
Tác giả: Tất Cảnh - Văn phòng Sở .Ngày đăng: 14/08/2015 .Lượt xem: 1522 lượt.
     Ngày 09/03/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Theo đó, cấp cho UBND các huyện, thành phố tổng số tiền: 4.129.818.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, tám trăm mười tám ngàn đồng), từ nguồn Quản lý hành chính chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2015, để thực hiện chi trả chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh. (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 


Ảnh minh họa - Nguồn internet

Sở Tài chính, Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, giám sát, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Phụ lục đính kèm và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định và phụ lục kèm theo: Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam.doc (pl767.xls


Nguồn tin: http://noivuqnam.gov.vn/
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Huyện Thăng Bình, tích cực triển khai sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
UBND huyện Thăng Bình tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021
Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra tình hình số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, năm 2017
Quy định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)