Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Cải cách hành chính
Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014
Tác giả: Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình .Ngày đăng: 07/09/2015 .Lượt xem: 1775 lượt.
     

Thực hiện Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 659/KH-UBND ngày 08/6/2015 của UBND huyện triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Ảnh: Hội nghị hướng dẫn đánh giá chỉ số cải cách hành chính

Ngày 04/9/2015, UBND huyện Thăng Bình ban hành Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của UBND 22 xã, thị trấn. Với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức và sự tổ chức chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính, UBND xã Bình Chánh đứng đầu về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2014 với chỉ số đạt được là 83,89%, tiếp theo là UBND các xã Bình Trị, Bình Phú với cùng chỉ số 82,78%, và Bình Giang với chỉ số 81,11%; 15 đơn vị có Chỉ số Cải cách hành chính loại khá, 03 đơn vị loại trung bình. Thông qua việc công bố chỉ số cải cách hành chính, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức chỉ đạo, quán triệt, rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp thực hiện nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính trong những năm tiếp theo. 

Nguồn tin: Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2018
Quảng Nam phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2018 cụm đồng bằng tại huyện Thăng Bình
Hội nghị đánh giá chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2017
Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh năm 2017 đạt mục tiêu đề ra
Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017
Tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Huyện Thăng bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng và hướng dẫn đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp xã
Thăng Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)