Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Cải cách hành chính
Huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, nội vụ, văn thư - lưu trữ năm 2015
Tác giả: Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình .Ngày đăng: 13/10/2015 .Lượt xem: 1744 lượt.
     Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, nội vụ, văn thư - lưu trữ năm 2015, UBND huyện Thăng Bình đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra với thành phần gồm đại diện lãnh đạo, công chức các cơ quan: Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và tổ chức kiểm tra các nội dung công tác cải cách hành chính, nội vụ, văn thư - lưu trữ tại 09 xã, thị trấn.

Công tác kiểm tra được thực hiện đúng trọng tâm các nội dung của nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã; đồng thời kết hợp kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác nội vụ, văn thư - lưu trữ. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra thực tế tại các xã, thị trấn, các Đoàn kiểm tra sẽ gửi báo cáo kết quả kiểm tra đến các đơn vị được kiểm tra và tham mưu UBND huyện ban hành thông báo kết luận kiểm tra.

Trước khi kiểm tra thực tế, đ/c Trưởng đoàn công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và thông qua mục đích, nội dung kiểm tra (ảnh chụp tại UBND xã Bình Đào)

Công tác kiểm tra được thực hiện hàng năm đã giúp UBND huyện đánh giá chính xác, thực chất tình hình, kết quả thực hiện; khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nội vụ, văn thư - lưu trữ tại UBND các xã, thị trấn.  Đồng thời tạo sự chuyển biến về tính kỷ luật, kỷ cương, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính từ cơ sở./.
Nguồn tin: Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2018
Quảng Nam phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2018 cụm đồng bằng tại huyện Thăng Bình
Hội nghị đánh giá chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2017
Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh năm 2017 đạt mục tiêu đề ra
Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017
Tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 2 khóa XX
Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014
Huyện Thăng bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng và hướng dẫn đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp xã
Thăng Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)