Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Tin tức sự kiện
Quảng Nam công bố đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Tác giả: http://baucuqhhdnd.quangnam.gov.vn/ .Ngày đăng: 09/03/2016 .Lượt xem: 1550 lượt.
     Sáng ngày 03.3, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức họp công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Tham dự, có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì.       

  
Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh 
thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh thông tin với các cơ quan liên quan về Quyết định ấn định và công bố
 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại Quyết định số 12/QĐ-UBBC được Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đinh Văn Thu ký ban hành ngày 02/3/2016 về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, nhiệm kỳ 2016-2021, 60 đại biểu HĐND tỉnh sẽ được bầu ở 25 đơn vị bầu cử thuộc 18 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, 01 huyện được tổ chức thành 03 đơn vị bầu cử (Điện Bàn); 05 huyện có 02 đơn vị bầu cử (Tam Kỳ, Thăng Bình, Đại Lộc, Núi Thành, Duy Xuyên) và 12 huyện có 01 đơn vị bầu cử (Hội An, Quế Sơn, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nông Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn). 02 đơn vị bầu cử bầu 04 đại biểu, 12 đơn vị bầu 03 đại biểu, 05 đơn vị bầu 02 đại biểu và 06 đơn vị bầu 01 đại biểu. Cụ thể như sau:

- Đơn vị bầu cử số 1: gồm xã Tam Ngọc và các phường: Trường Xuân, An Xuân, An Sơn, An Mỹ, Tân Thạnh, Hoà Thuận, Phước Hoà thuộc thành phố Tam Kỳ; dân số có 76.231 người; số đại biểu được bầu: 03 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 2: gồm các xã: Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng và các phường: An Phú, Hoà Hương thuộc thành phố Tam Kỳ; dân số có 36.764 người; số đại biểu được bầu: 02 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 3: gồm các xã, phường thuộc thành phố Hội An; dân số có 94.069 người; số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 4: gồm các xã: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Tiến, Điện Hòa, Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước thuộc thị xã Điện Bàn; dân số có 78.756 người; số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 5: gồm các xã: Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Phương, Điện Minh và các phường: Điện An, Vĩnh Điện thuộc thị xã Điện Bàn; dân số có 73.577 người; số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 6: gồm các các phường: Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Ngọc, Điện Dương thuộc thị xã Điện Bàn; dân số có 55.334 người; số đại biểu được bầu: 02 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 7: gồm các xã Bình Dương, Bình Giang, Bình Đào, Bình Triều, Bình Sa, Bình Nam, Bình Minh, Bình Hải, Bình Phục, Bình Nguyên, thị trấn Hà Lam thuộc huyện Thăng Bình; dân số có 94.650 người; số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 8: gồm các xã: Bình Phú, Bình Quế, Bình Chánh, Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Trị, Bình Lãnh, Bình Tú, Bình Trung, Bình An thuộc huyện Thăng Bình; dân số có 86.394 người; số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 9: gồm các xã Đại Hiệp, Đại Nghĩa, Đại Quang, Đại Đồng, Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn, thị trấn Ái Nghĩa thuộc huyện Đại Lộc; dân số có 81.094 người; số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 10: gồm các xã Đại An, Đại Hòa, Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong, Đại Tân, Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Thắng, Đại Hồng thuộc huyện Đại Lộc; dân số có 71.168 người; số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 11: gồm các xã Tam Tiến, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa, Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Trà thuộc huyện Núi Thành; dân số có 71.344 người; số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 12: gồm các xã Tam Hải, Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Giang, Tam Hiệp, thị trấn Núi Thành thuộc huyện Núi Thành; dân số có 72.351 người; số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 13: gồm các xã Duy Thu, Duy Phú, Duy Tân, Duy Hoà, Duy Châu, Duy Trinh, Duy Trung, Duy Sơn và thị trấn Nam Phước thuộc huyện Duy Xuyên; dân số có 79.820 người; số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 14: gồm các xã Duy Phước, Duy Thành, Duy Vinh, Duy Nghĩa, Duy Hải thuộc huyện Duy Xuyên; dân số có 46.093 người; số đại biểu được bầu: 02 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 15: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Quế Sơn; dân số có 84.434 người; số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 16: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Ninh; dân số có 80.344 người; số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 17: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Phước; dân số có 71.389 người; số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 18: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Trà My; dân số có 39.644 người; số đại biểu được bầu: 02 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 19: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Hiệp Đức; dân số có 39.347 người; số đại biểu được bầu: 02 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 20: gồm các xã thuộc huyện Nông Sơn; dân số có 32.010 người; số đại biểu được bầu: 01 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 21: gồm các xã thuộc huyện Nam Trà My; dân số có 27.476 người; số đại biểu được bầu: 01 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 22: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Đông Giang; dân số có 24.991 người; số đại biểu được bầu: 01 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 23: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Giang; dân số có 24.372 người; số đại biểu được bầu: 01 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 24: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Phước Sơn; dân số có 24.117 người; số đại biểu được bầu: 01 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 25: gồm các xã thuộc huyện Tây Giang; dân số có 18.272 người; số đại biểu được bầu: 01 đại biểu. 

Kết luận phiên họp, Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Hữu Sáng đề nghị các cơ quan liên quan, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Chuyên trang bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử theo Kế hoạch của Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền, nhằm đảm bảo thông tin về bầu cử được cập nhật nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định./.
Nguồn tin: http://baucuqhhdnd.quangnam.gov.vn/
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thủ tướng nêu 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành cho 'năm tăng tốc, bứt phá' 2019
Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2019
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam làm việc tại huyện Thăng Bình
Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Thủ tướng: Tự đổi mới để trở thành một Chính phủ của thời đại 4.0
Phòng Nội vụ và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thăng Bình nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng
Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình tổ chức gặp mặt nhân ngày ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi bộ Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình vinh dự nhận Cờ thi đua của Tỉnh ủy - Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2013 - 2017)
Huyện Thăng Bình tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức năm 2017
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
UBBC huyện Thăng Bình họp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đến UBBC các xã, thị trấn
Phòng Nội vụ và Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng
Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình Tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015).
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính và công tác ngành nội vụ năm 2015
Thư chúc mừng của Đồng chí Nguyễn Văn Ngữ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015)

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)