STT

Tên Luật

Văn bản hướng dẫn

Bài viết liên quan

1

Luật Dược 2016

Chưa có

Tổng hợp điểm mới Luật dược 2016

2

Luật báo chí 2016

Chưa có

Luật báo chí 2016: Cấm quy kết tội danh người khác khi chưa có bản án của Tòa án

3

Luật phí và lệ phí 2015

Nghị định 120/2016/NĐ-CPhướng dẫn Luật phí và lệ phí

Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

các văn bản trong hướng dẫn hơn 300 loại phí và lệ phí

Làm sao để phân biệt phí và lệ phí?

Sắp tới, có thể án phí, lệ phí Tòa án sẽ tăng

Từ 01/01/2017, chỉ được phép thu phí trong danh mục khi đã có văn bản hướng dẫn

Tra cứu các loại phí, lệ phí áp dụng từ 01/01/2017

4

Bộ luật dân sự 2015

Văn bản 01/GĐ-TANDTCgiải đáp một số vướng mắc liên quan đến các quy định của BLHS năm 2015 , BLTTHS năm 2015 , BLDS năm 2015

Toàn bộ điểm mới Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự mới hoang mang việc thế chấp hay bảo lãnh

5

Luật kế toán 2015

Chưa có

Từ 01/01/2017: kế toán viên chỉ được cung cấp dịch vụ khi có Giấy chứng nhận mới

Nghị định hướng dẫn Luật kế toán 2015

Sai lầm nếu bạn làm kế toán thuế mà không biết những văn bản này

6

Luật ngân sách nhà nước 2015

Nghị định 24/2016/NĐ-CP Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước