Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Xây dựng chính quyền
Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra tình hình số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, năm 2017
Tác giả: Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình .Ngày đăng: 13/03/2017 .Lượt xem: 1762 lượt.
     Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Thăng Bình về việc kiểm tra tình hình số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố năm 2017. Từ ngày 21/02/2017 đến ngày 09/3/2017, Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra đối với 22/22 xã thị trấn về việc sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố.

Việc kiểm tra nhằm nắm chắc tình hình số lượng, chất lượng, việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố để làm cơ sở trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam; chấn chỉnh việc thực hiện bổ nhiệm và sử dụng đúng chức danh được bổ nhiệm để phát huy, nâng cao hiệu quả làm việc đối với chức danh công chức và những người hoạt động không chuyên trách.

Tham dự các buổi kiểm tra có đại diện Lãnh đạo và công chức Phòng Nội vụ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và công chức Văn phòng-thống kê các xã, thị trấn.

Đồng chí Lê Quang Hạt, UVBTV Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện
chủ trì buổi làm việc với xã Bình Triều

Nội dung kiểm tra gồm: kiểm tra số lượng các chức danh cán bộ chuyên trách, các chức danh công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo quy định tại Quyết định số 1961/QĐ-UBND, ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND, ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Ban hành Quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; chất lượng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (bằng cấp về trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị, các loại chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng: tin học, quản lý nhà nước, ngoại ngữ…) để làm cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo tỷ lệ cán bộ xã đạt chuẩn theo lộ trình quy định tại Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, đồng thời kiểm tra các xã lộ trình về đích Nông thôn mới năm 2017 và những năm tiếp theo về tiêu chí số 18.

Thời gian qua được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, công tác cán bộ đã có những bước chuyển biến tích cực, nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách không ngừng được nâng lên, số lượng cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng đã chỉ ra những hạn chế của các địa phương trong công tác cán bộ như: vẫn còn một số trường hợp UBND xã tự hợp đồng, chi trả tiền công bằng nguồn ngân sách xã không đúng theo quy định, hợp đồng người lao động quá tuổi lao động; một số cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và quản lý nhà nước…một số địa phương vẫn còn tình trạng tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã không đúng quy định; nhầm lẫn giữa các chức danh của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và các chức danh khác; việc thực hiện phụ cấp thu hút đối với những người hoạt động không chuyên trách chưa đúng theo quy định; thực hiện phân công công chức chưa đảm bảo theo quy định; việc thực hiện công tác kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách còn ít, chưa gắn với tinh thần tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban chấp hành trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Qua kiểm tra đã đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, nghiêm túc khắc phục những hạn chế đã chỉ ra như: Tăng cường việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; thực hiện phân công công chức đúng theo chức danh quy định, phù hợp với năng lực, sở trường công tác và gắn với khối lượng công việc được giao để đảm bảo cán bộ, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bộ máy hoạt động thông suốt, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã được hiệu quả; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo quy định; trong công tác tuyển dụng mới phải thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết 04-NQ/TU về công tác cán bộ, tuyển dụng mới đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải có trình độ đại học hệ chính quy; thực hiện việc tinh giản biên chế đúng theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW, vận động các trường hợp cán bộ, công chức lớn tuổi, không đủ chuẩn nghỉ việc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP; tăng cường công tác kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã để giảm biên chế và tăng thu nhập; đẩy mạnh việc thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn theo tinh thần Nghị quyết 13-NQ/TU; trong đánh giá cán bộ, công chức hằng năm phải thực chất, khách quan theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, làm việc cầm chừng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

Nguồn tin: Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Huyện Thăng Bình, tích cực triển khai sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Các tin cũ hơn:
Quy định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)