Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Cải cách hành chính
Tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Tác giả: Thanh Thủy .Ngày đăng: 28/02/2018 .Lượt xem: 2076 lượt.
     Ngày 12.02, Quảng Nam ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh.

Theo đó, mục tiêu xác định trong năm 2018 là đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ ba (khoá XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; năng cao đạo đức công vụ; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công; phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh năm 2018 thuộc nhóm 15-20 địa phương dẫn đầu cả nước.

Nhiệm vụ trọng tâm xác định trong năm 2018 là:

1. Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên cơ sở phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trên một số lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ.

2. Kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các tổ chức, bộ phận cấu thành bên trong các Sở, ban, ngành; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI.

3. Hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt và bố trí công chức, viên chức theo đúng Đề án xác định vị trí việc làm; thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy; triển khai kịp thời các quy định và thực hiện việc phân cấp quản lý nhà nước về CBCCVC trên địa bàn tỉnh.

4. Nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng phần mềm Một cửa kết nối đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã; phấn đấu đưa trên 90% thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh.

5. Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

6. Triển khai thực hiện Đề án chính quyền điện tử; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải quyết công việc, thực thi công vụ; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành dưới hình thức giao ban trực tuyến.

7. Xây dựng Kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra về thực hiện công tác cải cách hành chính, thanh tra công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Xem chi tiết Kế hoạch CCHC năm 2018 tại đây: KE HOACH CCHC 2018.pdf

Nguồn tin: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2018
Quảng Nam phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2018 cụm đồng bằng tại huyện Thăng Bình
Hội nghị đánh giá chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2017
Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh năm 2017 đạt mục tiêu đề ra
Các tin cũ hơn:
Hướng dẫn khắc phục một số lỗi trong quá trình vận hành phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức huyện Thăng Bình.
Công bố Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016
UBND huyện Thăng Bình tổ chức họp triển khai công tác cải cách hành chính và một số nội dung có liên quan
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hiện thực hoá mục tiêu: “Đổi mới tư duy từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ”
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính và sơ kết 01 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính và công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2016.
Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2016
    
1   2  
    

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)