Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Thông báo
Thông báo kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
Tác giả: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 14/03/2018 .Lượt xem: 242 lượt.
     Thông báo kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
Mời góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
Mời góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức
Mời góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết 3 năm thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Tài liệu Hội nghị quán triệt, hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Tài liệu Hội nghị công bố Chỉ số CCHC cấp xã năm 2017
Mời góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)