Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Thông báo
Thông báo đăng ký các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018
Tác giả: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 28/03/2018 .Lượt xem: 383 lượt.
     Thông báo đăng ký các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 (Đăng ký trước ngày 07/4/2018)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Giấy mời và tài liệu Hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Lịch giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa I, năm 2019 (Thăng Bình)

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)