Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Thông báo
Mời Góp ý Dự thảo Nghị định sử đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố
Tác giả: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 08/11/2018 .Lượt xem: 32 lượt.
     Mời Góp ý Dự thảo Nghị định sử đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố
Dự thảo Nghị định
Click để gửi góp ý
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức
Mời góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết 3 năm thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Tài liệu Hội nghị quán triệt, hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Mời góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)