Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Thông báo
Lịch giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa I, năm 2019 (Thăng Bình)
Tác giả: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 11/01/2019 .Lượt xem: 803 lượt.
     Lịch giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa I, năm 2019 (Thăng Bình)

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG MÔN HỌC

GIÁO VIÊN

7

12/01/2019

Khai giảng + Đạo đức công vụ

Lê Minh Đức

CN

13/01/2019

S: Đạo đức công vụ

Lê Minh Đức

7

19/01/2019

Nhà nước trong hệ thống chính trị

Thái Viết Tường

CN

20/01/2019

S: Nhà nước trong hệ thống chính trị

Thái Viết Tường

7

16/02/2019

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Ngô Tuấn Vinh

CN

17/02/2019

S: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Ngô Tuấn Vinh

7

23/02/2019

Công vụ - công chức

Lê Thị Ngọc Lệ

CN

24/02/2019

S: Công vụ - công chức

Lê Thị Ngọc Lệ

7

03/03/2019

Cải cách hành chính nhà nước

Võ Văn Nhân

CN

04/03/2019

S: Cải cách hành chính nhà nước

Võ Văn Nhân

7

09/03/2019

Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

Phạm Thanh Tuấn

CN

10/03/2019

S: Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

Phạm Thanh Tuấn

7

16/03/2019

Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Ngô Tuấn Vinh

CN

17/03/2019

S: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Ngô Tuấn Vinh

7

23/03/2019

Thủ tục hành chính

Ngô Tuấn Vinh

CN

24/03/2019

Thủ tục hành chính

Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại địa phương

Ngô Tuấn Vinh

Ngô Tuấn Vinh

7

30/03/2019

Thực tiển quản lý hành chính nhà nước tại địa phương

Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước

Ngô Tuấn Vinh

Thái Viết Tường

CN

31/03/2019

Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước

Thái Viết Tường

7

06/04/2019

Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Đoàn Xuân PhúCN

07/04/2019

S: Kiểm tra lần 1

Trần Thị Thiện +
Phạm Viết Nhã

7

13/04/2019

Quản lý thời gian

Kiều Duy Khánh

CN

14/04/2019

Quản lý thời gian

Kiều Duy Khánh

7

20/0471019

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Hoàng Hối

CN

21/04/2019

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Hoàng Hối

7

27/04/2019

Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

Lê Thị Thu Thảo

CN

28/04/2019

Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

Lê Thị Thu Thảo

7

04/05/2019

Kỹ năng làm việc nhóm

Văn Thị Nghĩa

CN

05/05/2019

Kỹ năng làm việc nhóm

Văn Thị Nghĩa

7

11/05/2019

Kỹ năng giao tiếp

Lê Thị Ngọc Lệ

C'N

12/05/2019

Kỹ năng giao tiếp

Lê Thị Ngọc Lệ

7

18/05/2019

Quản lý hồ sơ

Cao Trần Thanh Tâm

CN

19/05/2019

Quản lý hồ sơ

Cao Trần Thanh Tâm

7

25/05/2019

Kỹ năng viết báo cáo

Ngô Tuấn Vinh

CN

26/05/2019

Kỹ năng viết báo cáo

Ngô Tuấn Vinh

7

01/06/2019

S: Kiểm tra lần 2

Trần Thị Thiện +

Trương T.Thúy Hằng

Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019 đi thực tế và viết tiểu luận tình huống.

Hạn chót nộp bài ngày 11/6/2019.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo về việc xét tuyển viên chức giáo dục và đào tạo huyện Thăng Bình năm 2020
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)