Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Thông báo
Giấy mời và tài liệu Hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình
Tác giả: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 19/02/2019 .Lượt xem: 635 lượt.
     Gửi kèm theo giấy mời Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình và dự thảo Công văn của UBND huyện về việc tổ chức thực hiện Công văn số 523/UBND-NC ngày 24/01/2019 và Công văn số 689/UBND-NC ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tham gia góp ý vào dự thảo và báo cáo những khó khăn, vướng mắt, kiến nghị, đề xuất (nếu có) và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện theo địa chỉ email: noivuthangbinh@gmail.com) trước 10 giờ 00 phút ngày 21/02/2019 (thứ 5) để tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Mời góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bô, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Mời góp ý Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)
Thông báo về việc điều chỉnh Danh sách những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phối dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và danh sách các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ 1.000.000 đồng do thôi hưởng phụ cấp hằng tháng
Các tin cũ hơn:
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Lịch giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa I, năm 2019 (Thăng Bình)
Mời góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)