Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Thông báo
Giấy mời và tài liệu Hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình
Tác giả: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 19/02/2019 .Lượt xem: 850 lượt.
     Gửi kèm theo giấy mời Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình và dự thảo Công văn của UBND huyện về việc tổ chức thực hiện Công văn số 523/UBND-NC ngày 24/01/2019 và Công văn số 689/UBND-NC ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tham gia góp ý vào dự thảo và báo cáo những khó khăn, vướng mắt, kiến nghị, đề xuất (nếu có) và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện theo địa chỉ email: noivuthangbinh@gmail.com) trước 10 giờ 00 phút ngày 21/02/2019 (thứ 5) để tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo về việc xét tuyển viên chức giáo dục và đào tạo huyện Thăng Bình năm 2020
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)