Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Xây dựng chính quyền
UBND huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Tác giả: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 25/02/2019 .Lượt xem: 1776 lượt.
     Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp lần thứ 9 về thôn, tổ dân phố; Các văn bản của UBND tỉnh triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thôn, tổ dân phố; Công văn số 299/SNV-XDCQ&CTTN ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về thôn, tổ dân phố.

Sáng ngày 22/02/2019, UBND huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.


Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có Đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo UBND huyện (Đồng chí Hồng Quốc Cường, Chủ tịch UBND huyện: Chủ trì); Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy; Ban Tổ chức Huyện ủy; Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Hội Phụ nữ huyện; Huyện đoàn; Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác xây dựng chính quyền Phòng Nội vụ huyện. Ở xã, thị trấn có các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, công chức Văn phòng - thống kê UBND 22 xã, thị trấn.Đồng chí Hồng Quốc Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị, nhằm triển khai các Nghị quyết HĐND tỉnh, các văn bản UBND tỉnh và Kế hoạch của UBND huyện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình đồng thời nghe các ý kiến thảo luận, phản hồi về những khó khăn, vướng mắt, kiến nghị, đề xuất của các địa phương liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và qua đó đề ra những giải pháp để thực hiện đúng lộ trình, có hiệu quả chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Huyện Thăng Bình có 132 thôn, tổ dân phố. Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 179/QĐ-UBND của UBND tỉnh huyện Thăng Bình sẽ sắp xếp 52 thôn, tổ dân phố để thành lập 26 thôn, tổ dân phố mới và đổi tên 02 thôn và 01 tổ dân phố.

Việc sáp nhập lần này sẽ làm tăng quy mô của thôn, tổ dân phố, góp phần đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định; thu gọn đầu mối, tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cho thôn, tổ dân phố, từng bước nâng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, góp phần kiện toàn, củng cố các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố mạnh về số lượng, chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;  Phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương; xây dựng, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp, tinh gọn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước khi bắt tay vào thực hiện thì không hề đơn giản vì nó là một công việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp tới công việc, vị trí của cán bộ, đảng viên ở thôn, tổ dân phố. Để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và cán bộ thôn, tổ khi thôi đảm nhiệm các chức danh sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tập trung vào cuộc tích cực./.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Huyện Thăng Bình, tích cực triển khai sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
UBND huyện Thăng Bình tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021
Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra tình hình số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, năm 2017
Quy định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)