Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Thông báo
Thông báo về việc điều chỉnh Danh sách những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phối dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và danh sách các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ 1.000.000 đồng do thôi hưởng phụ cấp hằng tháng
Tác giả: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 09/04/2019 .Lượt xem: 370 lượt.
     Thông báo về việc điều chỉnh Danh sách những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phối dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và danh sách các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ 1.000.000 đồng do thôi hưởng phụ cấp hằng tháng
Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình kính gửi "Danh sách những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phối dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và danh sách các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ 1.000.000 đồng do thôi hưởng phụ cấp hằng tháng."
Kính đề nghị UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát lại danh sách để Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện ký văn bản và báo cáo UBND tỉnh giải quyết chế độ theo quy định.
Trong quá trình kiểm tra nếu có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung vui lòng gửi email và báo cáo bằng văn bản về Phòng Nội vụ huyện qua địa chỉ email: noivuthangbinh@gmail.com.
Thời gian kiểm tra báo cáo lại chậm nhất đến 16 giờ 00 phút ngày 11/4/2019
Sau thời gian trên, Phòng Nội vụ sẽ tham mưu UBND ký gửi văn bản gửi UBND tỉnh, mọi sai sót, thiếu sót các địa phương tự chịu trách nhiệm.
(Trong quá trình thực hiện có vướng mắt vui lòng liên hệ đồng chí Đoàn Thiện Ngọc Vũ, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện, số điện thoại: 0974.912.555 để được hướng dẫn thêm)
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Mời góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bô, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Mời góp ý Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)
Các tin cũ hơn:
Giấy mời và tài liệu Hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình
Mời góp ý Dự thảo Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Lịch giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa I, năm 2019 (Thăng Bình)
Mời góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)