Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Công chức, viên chức
Điểm mới Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, quản lý viên chức
Tác giả: Văn phòng Sở Nội vụ tổng hợp .Ngày đăng: 18/12/2020 .Lượt xem: 17256 lượt.
     Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có hiệu lực từ ngày 29/9/2020).

Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có hiệu lực từ ngày 29/9/2020).
Nghị định 115/2020/NĐ-CP so với Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29 có những điểm mới như sau:

Ảnh minh họa

 Về phân loại viên chức
+ Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định theo chức trách, nhiệm vụ, viên chức được phân thành 02 loại: Viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý. Quy định này tương tự Nghị định 29/2012/NĐ-CP.
+ Nghị định 115 quy định theo trình độ đào tạo viên chức được phân loại như sau:
– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ;
– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo đại học;
–  Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng;
– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp.
Trước đây, Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định theo chức danh nghề nghiệp, viên chức được phân loại trong từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp với các cấp độ từ cao xuống thấp, từ hạng I đến hạng IV.

Về căn cứ tuyển dụng viên chức
+ Nghị định 29 và Nghị định 161 trước đây không có quy định căn cứ tuyển dụng viên chức. Nghị định 115/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể căn cứ tuyển dụng viên chức, theo đó: Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.
+ Nghị định 115/2020/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về nội dung kế hoạch tuyển dụng gồm:
– Số lượng người làm việc được giao và số lượng người làm việc chưa sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức;
– Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm;
– Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm;
– Hình thức nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển…

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
Nghị định 115 quy định rõ hơn về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức, cụ thể như:
+ Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.
+ Bổ sung quy định người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển
Nghị định 115 cơ bản kế thừa quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP, tuy nhiên đã bỏ quy định cộng điểm ưu tiên đối với đối tượng: đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Về hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển
+ Nghị định 115/2020/NĐ-CP về cơ bản kế thừa các quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP, theo đó thi tuyển tổ chức 02 vòng:
Vòng 1 thi kiểm tra kiến thức chung gồm 3 phần: Kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học.
Vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành: Nghị định 115 bổ sung thời gian thi phỏng vấn là 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức có yêu cầu cao hơn về nội dung, hình thức, thời gian thi tại vòng 2 thì thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi thực hiện.

Xét tuyển viên chức
Cơ bản Nghị định 115 kế thừa quy định của Nghị định 161, tuy nhiên bổ sung hình thức xét tuyển thi viết, bên cạnh việc thi phỏng vấn, thực hành như Nghị định 161.

Chức danh nghề nghiệp
Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định theo chức danh nghề nghiệp, viên chức được phân loại trong từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp với các cấp độ từ cao xuống thấp gồm 4 chức danh từ I đến IV.
Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp hạng từ cao xuống thấp gồm 5 chức danh từ I đến V, tăng 01 chức danh do với Nghị định 29.

Tải Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Nguồn tin: http://sonoivu.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=317&NewsViews=2115&language=en-US
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 tri thức trẻ ưu tú, có trình độ Đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo
UBND huyện Thăng Bình tổ chức công bố quyết định tiếp nhận và phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển công chức vào các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Thăng Bình, tại kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016.
THÔNG BÁO: Về việc hoàn thiện hồ sơ dư tuyển và phát hành Quyết định tuyển dụng công chức đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016
THÔNG BÁO ĐIỂM THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016
Thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2016
CÔNG BỐ DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016
Thông tin về tuyển dụng công chức hành chính, viên chức các ngành giáo dục, y tế tỉnh Quảng Nam năm 2016
Các tin cũ hơn:
Những điểm mới của Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)