Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026
BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP
Tác giả: Quản trị Phòng nội vụ .Ngày đăng: 29/04/2021 .Lượt xem: 524 lượt.
     Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử


Nghi_quyet_so_02.pdf
[Trở về]

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)