Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Tuyển dụng công chức cấp xã
[THĂNG BÌNH] Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
Tác giả: Đoàn Vĩnh Phúc - Chuyên viên Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 15/07/2021 .Lượt xem: 134 lượt.
     
Ngày 15/7/2021 UBND huyện Thăng Bình ban hành Kế hoạch số 947/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 với 21 chỉ tiêu biên chế, gồm các chức danh: 
1. Công chức Văn phòng - thống kê: 04 chỉ tiêu; 
2. Công chức Địa chính - nông nghiệp -xây dựng và môi trường đối với xã (Công chức
3. Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường đối với thị trấn): 04 chỉ tiêu; 
4. Công chức Tài chính - kế toán: 03 chỉ tiêu; 
5. Công chức Tư pháp - hộ tịch: 06 chỉ tiêu; 
6. Công chức Văn hóa - xã hội: 04 chỉ tiêu).

 Về chỉ tiêu, yêu cầu, trình độ chuyên môn cụ thể, như sau: 

TT

Đơn vị tuyển dụng

Chức danh công chức cấp xã cần tuyển

Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình

Số lượng, chỉ tiêu cần tuyển

Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Ngành, chuyên ngành được đào tạo (theo bằng tốt nghiệp được cấp)

1

UBND xã Bình An

Công chức Địa chính - nông nghiệp -xây dựng và môi trường

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Các nhóm  ngành về địa chính, trắc địa, quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị, kiến trúc, giao thông, tài nguyên, môi trường, luật; các ngành đào tạo về nông nghiệp, phát triển nông thôn, thủy lợi.

Công chức Văn hóa-xã hội

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Các nhóm  ngành về Văn hóa, văn hóa - thông tin, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông, lịch sử, bảo tàng, triết học, ngữ văn, Việt Nam học, đông phương học, lao động, xã hội học, tiền lương, bảo hiểm, công tác xã hội, chính sách xã hội, bảo trợ xã hội, hành chính; nhóm ngành về luật, kinh tế.

2

UBND xã Bình Chánh

Công chức Tư pháp-hộ tịch

1

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Luật

3

UBND xã Bình Trị

Công chức Văn phòng-thống kê

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Văn thư, lưu trữ, hành chính, quản lý nhà nước, quản lý nhân sự, văn phòng, ngữ văn, triết học, kinh tế chính trị, thống kê, công nghệ thông tin, quản trị học, quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, quản trị văn phòng; các nhóm  ngành về luật, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Công chức Tư pháp-hộ tịch

1

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Luật

4

UBND xã Bình Lãnh

Công chức Tài chính-kế toán

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Các nhóm  ngành về Tài chính - kế toán, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, kế toán - tin học, quản trị kinh doanh

5

UBND xã Bình Quý

Công chức Địa chính - nông nghiệp -xây dựng và môi trường

2

Tốt nghiệp đại học trở lên

Các nhóm  ngành về địa chính, trắc địa, quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị, kiến trúc, giao thông, tài nguyên, môi trường, luật; các ngành đào tạo về nông nghiệp, phát triển nông thôn, thủy lợi.

Công chức Tư pháp-hộ tịch

1

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Luật

Công chức Văn hóa-xã hội

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Các nhóm  ngành về Văn hóa, văn hóa - thông tin, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông, lịch sử, bảo tàng, triết học, ngữ văn, Việt Nam học, đông phương học, lao động, xã hội học, tiền lương, bảo hiểm, công tác xã hội, chính sách xã hội, bảo trợ xã hội, hành chính; nhóm ngành về luật, kinh tế.

Công chức Văn phòng-thống kê

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Văn thư, lưu trữ, hành chính, quản lý nhà nước, quản lý nhân sự, văn phòng, ngữ văn, triết học, kinh tế chính trị, thống kê, công nghệ thông tin, quản trị học, quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, quản trị văn phòng; các nhóm ngành về luật, kinh tế, văn hóa, xã hội

6

UBND xã Bình Trung

Công chức Tài chính-kế toán

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Các nhóm  ngành về Tài chính - kế toán, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, kế toán - tin học, quản trị kinh doanh

7

UBND xã Bình Dương

Công chức Tư pháp-hộ tịch

1

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Luật

8

UBND xã Bình Đào

Công chức Tư pháp-Hộ tịch

1

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Luật

9

UBND xã Bình Minh

Công chức Văn hóa-xã hội

2

Tốt nghiệp đại học trở lên

Các nhóm  ngành về Văn hóa, văn hóa - thông tin, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông, lịch sử, bảo tàng, triết học, ngữ văn, Việt Nam học, đông phương học, lao động, xã hội học, tiền lương, bảo hiểm, công tác xã hội, chính sách xã hội, bảo trợ xã hội, hành chính; nhóm ngành về luật, kinh tế.

10

UBND xã Bình Hải

Công chức Địa chính - nông nghiệp -xây dựng và môi trường

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Các nhóm  ngành về địa chính, trắc địa, quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị, kiến trúc, giao thông, tài nguyên, môi trường, luật; các ngành đào tạo về nông nghiệp, phát triển nông thôn, thủy lợi.

Công chức Tư pháp-hộ tịch

1

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Luật

Công chức Văn phòng-thống kê

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Văn thư, lưu trữ, hành chính, quản lý nhà nước, quản lý nhân sự, văn phòng, ngữ văn, triết học, kinh tế chính trị, thống kê, công nghệ thông tin, quản trị học, quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, quản trị văn phòng; các nhóm ngành về luật, kinh tế, văn hóa, xã hội

11

UBND xãBình Tú

Công chức Tài chính-kế toán

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Các nhóm ngành về Tài chính - kế toán, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, kế toán - tin học, quản trị kinh doanh

12

UBND xãBình Triều

Công chức Văn phòng-thống kê

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Văn thư, lưu trữ, hành chính, quản lý nhà nước, quản lý nhân sự, văn phòng, ngữ văn, triết học, kinh tế chính trị, thống kê, công nghệ thông tin, quản trị học, quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, quản trị văn phòng; các nhóm ngành về luật, kinh tế, văn hóa, xã hội




Xem thêm nội dung, hình thức, thời gian thi tuyển tại:  http://www.noivu.thangbinh.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=1355&ni=2037&mid=3138&language=vi-VN
Nguồn tin: Phòng Nội vụ
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)