Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Tuyển dụng công chức cấp xã
Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Tác giả: Đoàn Vĩnh Phúc - Chuyên viên Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 19/07/2021 .Lượt xem: 59 lượt.
     Căn cứ Kế hoạch số 947/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND huyện Thăng Bình, thì đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình, gồm:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Trường hợp người dự thi công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm 5.1 khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
[THĂNG BÌNH] Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)