Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN THĂNG BÌNH NĂM 2021
Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH
Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình.
Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 2 (thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành) và danh sách người dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 2 (thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành) và danh sách người dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1 (thi trắc nghiệm trên giấy) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ HUYỆN THĂNG BÌNH 2021
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 (thi trắc nghiệm) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Thông báo về thời gian tổ chức thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Hệ thống CSDL văn bản QPPL
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Quyết định kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Số 53/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 2263 lượt

12/01/2022
2 Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 (thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Số 13/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1607 lượt

07/01/2022
3 Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Số 12/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1861 lượt

09/12/2021
4 Thông báo số 900/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 2 (thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành) và danh sách người dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 900/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 2019 lượt

08/12/2021
5 Thực hiện việc khai báo Y tế đối với thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Số 11/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1700 lượt

22/11/2021
6 Thông báo số 869/TB-UBND ngày 19/11/2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 869/TB-UBND ngày 19/11/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 2004 lượt

19/11/2021
7 Thông báo 861/TB-UBND ngày 04/11/2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc tạm dừng tổ chức thi tuyển vòng 2 (thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo 861/TB-UBND ngày 04/11/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1630 lượt

04/11/2021
8 Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1 (thi trắc nghiệm trên giấy) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 08/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 2023 lượt

15/10/2021
9 Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 15/10/2021 của Hội đồng Tuyển dụng công chức về việc Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 15/10/2021 ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1454 lượt

15/10/2021
10 Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 (thi trắc nghiệm) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 773/TB-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1803 lượt

01/10/2021
11 Thông báo điều chỉnh thông tin đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 05/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1851 lượt

28/09/2021
12 Ban hành Quy chế kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Số 01/QĐ-HĐTD ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1750 lượt

27/09/2021
13 Quyết định ban hành Nội quy kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Quyết định số 02/QĐ-HĐTD ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 1676 lượt

27/09/2021
14 Thời gian tổ chức thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 04/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1817 lượt

23/09/2021
15 Thông báo về việc lệ phí và nhận thẻ dự thi kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 03/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1766 lượt

22/09/2021
16 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 01/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1816 lượt

21/09/2021
17 Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 02/TB-HĐTD ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 1562 lượt

21/09/2021
18 Tài liệu Thị tuyển công chức cấp xã huyện Thăng Bình năm 2021
Số/Ký hiệu: Danh mục ; Người ký: Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình
Đã xem: 2442 lượt

26/08/2021
19 Thông báo số 626/TB-UBND ngày 22/7/2021 về việc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: Thông báo số 626/TB-UBND ngày 22/7/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 5331 lượt

22/07/2021
20 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thăng Bình năm 2021
Số/Ký hiệu: 947/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 2579 lượt

15/07/2021

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)