Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bản tin CCHC
Thăng Bình: Đứng thứ 3/18 huyện, thị xã, thành phố về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin
UBND Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021.
Thăng Bình: Bước đầu thực hiện chuyển đổi số
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu để hướng đến xây dựng một xã hội thông minh. Trong thời gian vừa qua, Thăng Bình đã đầu tư và tập trung kêu gọi các nguồn lực để thực hiện cho mục tiêu này. Và kết quả ban đầu mang lại khá khả quan với tỷ lệ phủ sóng 3G, đường truyền internet băng thông rộng đạt 100%, hay việc áp dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc Q.Oficce đạt 98%....Tuy nhiên, chuyển đổi số là một khái niệm mới với nhiều phần việc, nên cần có một nền tảng cơ bản để thực hiện.
“Phòng họp không giấy”- giải pháp hướng tới xây dựng chính quyền điện tử
Sáng ngày 14/12/2021, HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 4. Đây là lần đầu tiên, huyện Thăng Bình đã triển khai mô hình “Phòng họp không giấy”
Bản tin cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (số 06/2019)
Bản tin cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (số 05/2019)
Bản tin cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (số 12/2019)
Bản tin cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (số 11/2019)
Bản tin cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (số 10/2019)
Bản tin cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (số 09/2019)
Bản tin cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (số 08/2019)
Bản tin cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (số 07/2019)
Bản tin cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (số Đặc biệt Chào Xuân 2019)
Bản tin cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (số 04/2019)

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)