Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Văn bản mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 590 items in 30 pages
1 Thông báo số 626/TB-UBND ngày 22/7/2021 về việc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: Thông báo số 626/TB-UBND ngày 22/7/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 453 lượt

22/07/2021
2 Cập nhật danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã
Số/Ký hiệu: 971/UBND-VP ; Người ký: Trương Công Sơn
Đã xem: 38 lượt

19/07/2021
3 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Thăng Bình năm 2021
Số/Ký hiệu: 947/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 881 lượt

15/07/2021
4 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thăng Bình năm 2021
Số/Ký hiệu: 947/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 252 lượt

15/07/2021
5 Ban hành quy chế phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC
Số/Ký hiệu: 1669/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bữu
Đã xem: 111 lượt

18/06/2021
6 Hướng dẫn Một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 88//HD-UBTVQH14 ; Người ký: Nguyễn Khắc Định
Đã xem: 162 lượt

02/06/2021
7 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHAN VIỆT CƯỜNG CHỦ TỊCH UBBC TỈNH QUẢNG NAM
Số/Ký hiệu: 71/TB-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 149 lượt

19/05/2021
8 Phòng chống dịch Covid-19 trong Bầu cử Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: p02/SYT-PA ; Người ký: Mai Văn Mười
Đã xem: 117 lượt

18/05/2021
9 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CCHC 2020
Số/Ký hiệu: 549/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 106 lượt

11/05/2021
10 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CCHC NĂM 2021
Số/Ký hiệu: 556/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 113 lượt

11/05/2021
11 V/v rà soát cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh covid-19
Số/Ký hiệu: 214/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 166 lượt

08/05/2021
12 Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 501/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 139 lượt

04/05/2021
13 Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2515/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 132 lượt

01/05/2021
14 Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 26/4/2021 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
Số/Ký hiệu: Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 26/4/2021 ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 238 lượt

26/04/2021
15 Đề cương Hướng dẫn Người ứng cử xây dựng chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử
Số/Ký hiệu: Số 01 ; Người ký: Sở Nội vụ
Đã xem: 216 lượt

26/04/2021
16 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CHỨC DANH CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ
Số/Ký hiệu: DANH SÁCH ; Người ký: Võ Văn hùng
Đã xem: 173 lượt

26/04/2021
17 Thông báo số 79/TB-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2021
Số/Ký hiệu: Thông báo số 79/TB-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 c ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 221 lượt

23/03/2021
18 Kế hoạch số 311/UBND-KH ngày 23 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc ban hành kế hoạch xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2021
Số/Ký hiệu: Kế hoạch số 311/UBND-KH ngày 23 tháng 3 năm 2021 c ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 189 lượt

23/03/2021
19 Thông báo số 03/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đồng Kiểm tra, giám sát về việc ban hành Thông báo danh mục, tài liệu ôn tập xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 03/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đ ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 286 lượt

19/03/2021
20 Thông báo số 04/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch về việc ban hành thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch - xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: Thông báo số 04/TB-HĐKTGS ngày 19/3/2021 của Hội đ ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 219 lượt

19/03/2021

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)