Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Văn bản mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 570 items in 29 pages
21 Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15 tháng 01 năm 2021 về Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP- ; Người ký: Trần Thanh Mẫn & Nguyễn Xuân Phúc & Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 376 lượt

15/01/2021
22 Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 15/1/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số/Ký hiệu: Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ; Người ký: Ban Tuyên giáo Trung ương
Đã xem: 207 lượt

15/01/2021
23 Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 252 lượt

14/01/2021
24 Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Thăng Bình về Công tác cải cách hành chính năm 2021
Số/Ký hiệu: Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 c ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 116 lượt

14/01/2021
25 Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2021Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 01/2021/TT-BNV ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 339 lượt

11/01/2021
26 Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Số/Ký hiệu: Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 406 lượt

11/01/2021
27 Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: Nghị quyết 1187/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 361 lượt

11/01/2021
28 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.
Số/Ký hiệu: Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 179 lượt

11/01/2021
29 Quyết định công nhận kết quả trúng tuyến kỳ xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020
Số/Ký hiệu: 2982/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 271 lượt

31/12/2020
30 Thông báo kết quả tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020
Số/Ký hiệu: 04/TB-HĐKTSH ; Người ký: Trương Văn Lý
Đã xem: 166 lượt

31/12/2020
31 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021
Số/Ký hiệu: 105-TB/TCT ; Người ký: Thái Viết Tường
Đã xem: 118 lượt

29/12/2020
32 Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hưởng ứng đợt 1 năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 591/TB-PHQN ; Người ký: Trần Đình Chín
Đã xem: 188 lượt

25/12/2020
33 Thông báo Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 02/TB-HĐKTSH ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 273 lượt

18/12/2020
34 Thông báo Về thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch - xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức huyện năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 03/TB-HĐKTSH ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 215 lượt

18/12/2020
35 Thông báo Danh mục, tài liệu ôn tập xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 04/TB-HĐKTSH ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 173 lượt

18/12/2020
36 Kế hoạch xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 1366/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 229 lượt

16/12/2020
37 BỘ TIÊU CHÍ CCHC 2020
Số/Ký hiệu: 3573/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 195 lượt

10/12/2020
38 Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
Số/Ký hiệu: Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy b ; Người ký: Bùi Thị Minh Hoài
Đã xem: 169 lượt

02/12/2020
39 Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Thăng Bình 2020
Số/Ký hiệu: Số: 2512/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 284 lượt

25/11/2020
40 Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Thông tư số 102/2020/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 159 lượt

23/11/2020

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)