Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2218/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 10/12/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 10/12/2015
Quyết định về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 Quyet_dinh_ve_Ke_hoach_cua_Chinh_phu_thuc_hien_Nghi_quyet_so_39-NQ.TW_ngay_17_thang_4_nam_2015_cua_Bo_Chinh_tri_ve_tinh_gian_bien_che_va_co_cau_lai_doi_ngu_can_bo__cong_chức 0 Bytes

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)