Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Danh bạ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thăng Bình
Danh bạ Phòng Nội vụ
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Hồng Nguyễn Đình Hồng Trưởng phòng 0982159612 02353874174
2 Vinh Mai Văn Vinh Phó Trưởng phòng 0906438519 02353674037
maivanvinh@gmail.com
3 Lý Trương Văn Lý Phó Trưởng phòng 0906480798
truongvly@gmail.com
4 Lựu Đoàn Thị Lựu Kế toán viên 0945368982
luudoan685@gmail.com
5 Hiệp Huỳnh Đức Hiệp Chuyên viên 01228951109
up6600@gmail.com
6 Phúc Đoàn Vĩnh Phúc Chuyên viên 0702.622.229
Doanvinhphuc1993@gmail.com
7 Hằng Nguyễn Thị Lệ Hằng Chuyên viên 0905062159 02353.674235
lehangnvtb@gmail.com
8 Nguyệt Võ Thị Nguyệt Chuyên viên 0967436736
nguyet86dulich@gmail.com
9 PHÁT PHAN CÔNG PHÁT Chuyên viên 0914727589
pcphattb@gmail.com

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)