Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Danh bạ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thăng Bình
Danh bạ Phòng Nội vụ
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Lân Dương Ngọc Lân Trưởng phòng 0914093445 02353874174
duonglanktqt@gmail.com
2 Thu Lâm Xuân Thu Phó Trưởng phòng 0905403824 02353674235
lamthunoivu@gmail.com
3 Vinh Mai Văn Vinh Phó Trưởng phòng 0906438519 02353674037
maivanvinh@gmail.com
4 Dõng Phan Văn Dõng Chuyên viên 0977927729
dongnoivutb1@gmail.com
5 Phương Lê Thị Phương Lưu trữ viên 0905803730
lethiphuongnoivu@gmail.com
6 Mai Lê Văn Mai Chuyên viên 0905914528 02353674037
levanmainoivu@gmail.com
7 Hiệp Huỳnh Đức Hiệp Chuyên viên 01228951109
up6600@gmail.com
8 Vũ Đoàn Thiện Ngọc Vũ Chuyên viên 0974912555 02353674235
doanthienngocvu@gmail.com
9 Hằng Nguyễn Thị Lệ Hằng Chuyên viên 0905062159 02353.674235
lehangnvtb@gmail.com
10 Thoa Trương Thị Kim Thoa Chuyên viên 0905695036
thoattk@quangnam.gov.vn

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)