Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Văn thư lưu trữ
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tại huyện Thăng Bình.
Tác giả: Phòng Nội vụ huyện .Ngày đăng: 11/09/2017 .Lượt xem: 1692 lượt.
     Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT năm 2017 của Sở Nội vụ; Ngày 08/9/2017, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT cho công chức, viên chức thuộc huyện.

Thành phần tham dự lớp bồi dưỡng gồm có Trưởng, phó, chuyên viên, công chức trực tiếp làm công tác văn thư - lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ làm công tác văn thư – lưu trữ tại UBND cấp xã, tổng cộng có 93 học viên.

Công tác văn thư, lưu trữ có vai trò rất quan trọng và là lĩnh vực hoạt động không thế thiếu đối với hoạt động của các cơ quan, tố chức. Tuy mỗi cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng trong quá trình hoạt động đều sản sinh những giấy tờ liên quan và những văn bản, tài liệu có giá trị đều được lưu giữ lại để tra cứu, sử dụng khi cần thiết. Mỗi công chức, viên chức trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức đều phải tham gia vào việc thực hiện các nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT cho công chức, viên chức thuộc huyện

Xác định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ, thời gian gần đây Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng quy định về công tác văn thư, lưu trữ, như: Luật Lưu trữ năm 2011; Nghị định quy định chi tiết thi hành chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Nghị định quy định về quản lý và sử dụng con dấu; các Thông tư của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thời hạn bảo quản tài liệu; hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức...

Để triển khai và cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về văn thư, lưu trữ, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác này như: Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Quy hoạch ngành VTLT đến năm 2020; Chỉ thị về tăng cường công tác QLNN về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh...; đồng thời, Sở Nội vụ cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác này. Nhờ đó, công tác văn thư, lưu trữ dần đi vào nề nếp, đã có những chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong quản lý, chỉ đạo và tố chức thực hiện trên lĩnh vực này vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót (nổi cộm lên đó là vấn đề lập hồ sơ công việc; giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ...). Tồn tại này do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân một số ít công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của công tác VTLT, không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về VTLT; chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ văn thư - lưu trữ của công chức, viên chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; kinh phí bố trí cho hoạt động lưu trữ còn ít, do vậy hiệu quả hoạt động của công tác này ở một số đơn vị, địa phương chưa cao.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, một trong những giải pháp cần thiết đó là tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT cho công chức, viên chức. Công tác bồi dưỡng nói chung và bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT luôn được UBND huyện quan tâm và xác định là nhiệm vụ thường xuyên, được tổ chức hàng năm nhằm trang bị, củng cố cho công chức, viên chức những vấn đề cơ bản, cập nhật các văn bản mới về văn thư, lưu trữ và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ VTLT. Tại lớp bồi dưỡng, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đã được nghe đồng chí Trần Thế Thái, Chuyên viên cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ, người có nhiều kinh nghiệm và rất tâm huyết với công tác văn thư, lưu trữ trực tiếp phổ biến các chuyên đề có liên quan về công tác VTLT.

Tại lớp bồi dưỡng các đồng chí công chức, viên chức đã thực hiện tốt quy chế lớp học, tập trung nghe, nghiên cứu, trao đổi, liên hệ thực tế tại cơ quan, đơn vị để kiểm tra, đánh giá lại tình hình tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo các quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời sau bồi dưỡng, vận dụng các kiến thức, kỹ năng về văn thư, lưu trữ vừa được cập nhật nhằm áp dụng vào thực tiễn công việc một cách có hiệu quả nhất.

Nguồn tin: Phòng Nội vụ huyện
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Các tin cũ hơn:
Huyện Thăng Bình Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ năm 2015

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)