Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Cải cách hành chính
Quảng Nam phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tác giả: Công Vũ - P.CCHC .Ngày đăng: 30/09/2018 .Lượt xem: 2152 lượt.
     Quảng Nam phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019.

Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2604/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018 – 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Địa chỉ dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Nam: http://dichvucong.quangnam.gov.vn

Theo đó, 91 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các năm 2018 -2019. Cụ thể: Sở Công Thương (08); Giáo dục và Đào tạo (14); Lao động, Thương binh và Xã hội (01); Kế hoạch và Đầu tư (12); Nội vụ (01); Nông nghiệp và Phát triển nông thông (03); Giao thông vận tải (04); Tài nguyên và Môi trường (03); Thông tin và Truyền thông (07); Tư pháp (05); Xây dựng (02); Y tế (21); Văn hóa, Thể thao và Du lịch (10).

Trường hợp các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố dự kiến cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục được UBND tỉnh phê duyệt thì các dịch vụ công trực tuyến đó phải có số lượng giao dịch lớn và phù hợp với các quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quyết định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nguồn tin: Phòng CCHC - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Các tin cũ hơn:
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2018 cụm đồng bằng tại huyện Thăng Bình
Hội nghị đánh giá chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2017
Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh năm 2017 đạt mục tiêu đề ra
Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017
Tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Huyện Thăng Bình kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2017
Hướng dẫn khắc phục một số lỗi trong quá trình vận hành phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức huyện Thăng Bình.
Công bố Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.
    
1   2   3  
    

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)